TÜRKİYE’DE ARZU EDİLEN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

21.03.2021 13:20, 1 yıl önce eklendi.
TÜRKİYE’DE ARZU EDİLEN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

Evvele Selam/Âhire Selam
Bâtıne Selam/Zahire Selam

EğitimLiderliği ve Okul Yöneticiliği

Türk eğitim sistemimizde yer alan eğitimyönetim yapılanması ve eğitimliderliğiile ilgili uzmanlaşmış, akademik çalışmalarımızıyapaninsanlar vardır. Bu konuda gelişmiş ülkelerineğitimstratejilerinden modelleme yaparak etkinşekilde faydalanmak yerine usta-kalfa-çırak ilişkisi veya bir takım ideolojik-siyasi yaptırımlar sonucu atanarak görev yapan okul yöneticilerinin halen görevde olması ülke adına büyük bir problemdir. Kısacası Türk eğitimsisteminde okul yöneticilerinin dolayısıyla okul müdürlerininilköğretimdenyükseköğretime kadar belirli makamlara gelmesi veya getirilmesi önceden planlanarak kayda değer bir hazırlık ve donanımdan geçirilmemiş kişilerden oluşan ve eğitim yöneticiliği veya okul müdürlüğü için kişilerin önceden bu makamlara hazırlanma bir tarafa hiçbir başlık altında herhangi bir eğitim görmeden gelerek yöneticilik yaparken yöneticiliği kurumda öğrenen insanlardan oluşması çok ciddi bir problemdir. Bu halde yöneticilik bilimsel, sanatsal bir birikime dayalı olmadan direkt olarak deneme yanılma yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu, Türk eğitim sistemimizde halen eğitim ve öğretimve çocuklarımızın geleceği adına kanayan bir yara halindedir. Ne yazık kiülkemizingelişmesi ve geliştirilmesiiçinde büyük derecede zaman ve kaynak kaybıdır. Okullarımızda hangi kademede olursa olsun bütün eğitimyöneticilerinin belirli bir hazırlık safhası, teorik ve pratik uygulamaları geçirdikten sonra görevlendirilmeleri ve sonrasında eğitim liderleri haline gelmeleri milletimizin geleceği adına en büyük kazançlardan bir olacaktır.

EğitimdeEşitliktenEğitimde Adalet Anlayışına Geçilmesi

Büyük bir coğrafyada birçok farklı kültür yapısına sahip toplum için bölgesel iklim şartları, kültürel farklılıklar, farklı inançlar, farklı sosyoekonomik grupların bulunduğunu düşündüğümüzde her öğrenciiçin eşitimkânın sunulmuş olması durumu, eğitimdeadaletin sağlandığını gösteren bir gösterge olmaktan çok, eşitlik dayatması olarak mülahaza edilmelidir. Öncelikle her eşitliğin adalet getirdiği düşüncesi zaten bu olgunun tamamen çarpık olduğunun birifadesidir. Bunun yerineöncelikle adalet için eşitlik vurgusu vepozitif ayrımcılıkla adaletin sağlanacağı gerçeği, düşünülmesi gereken bir durumdur. Öte yandan söz konusu eğitim olduğunda eğitimdeeşitliğin dayatılması, gelecekte toplumun sosyal, kültürel ve ekonomikgelişimine temelden engel olunduğu anlamını taşımaktadır. Buna göre önemli olan sosyal devlet olmanın da birgereği olarak çeşitlideğişkenler doğrultusunda farklı gruplarda yer alan öğrencelerinpozitif yönde değerlerine göre daha fazla destek görmesininsağlanabilmesidir. Bu tarz yaklaşımlar ayrımcılık değilaksineeğitimde adalet çerçevesinde fırsat eştiğinbireylere göre kullanmak anlamına gelmektedir. Ülkeleringelişmişlikdüzeylerinde temel referanslardan olan eğitim kurumlarının adil eğitimimkânlarından ve programlarından uzak kalması ya da yoksun bırakılması, ülkeningeleceğineverilmiş en büyük zarardır.

 

Eğitimde Doğu ile Batı Sentezi ve Aidiyetlik Duygusu

‘’Birfidanın güzel ve istenilenbirşekildeyetişememesietrafındaki zararlı otlardan mı yoksa çiftçininihmalinden mi kaynaklanmaktadır?‘’ Özelliklebir süredir hedeflenen doğu ve güney doğu bölgelerindeyetişen çocuklarımızın topluma yararlı bireyler olarak kazandırılmasının ve memleketimizeaidiyetlik duygusuyla sarılmalarını sağlayamamanınbirçoknedenlerini saymak mümkündür. Yakın zamanda doğu bölgelerinden batı illerimizegelipeğitimöğretimfaaliyetlerine katılan öğrenciler arasında yapılan araştırmalar ve anketler bu olumsuz duygusallığın büyük ölçüde ortadan kalkabileceğinigöstermektedir. Bu duruma çözüm üretmek adına yapılacak projeler vardır. Bunlar orta ve uzun vadede (2-4-8 yıl) doğu ve güneydoğu illerimizdekiöğrencilerimize ötekileştirilmediklerini, bu vatanın ortak sahipleri olduklarını ve ülkemize karşı aidiyetlik duygularıyla bu memleketin bütün köşelerinesahip çıkmaları gerektiğinin anlatılması ve öğretilmesidir. Ülkemizindiğergüzelliklerinin ve kültürlerinin tanıtılması (gezi, gözlem, sanat,spor,tatil,akademik aktiviteler) ile planlı ve programlı birşekildegerçekleştirilmesigerekmektedir. İnsanların iyilik ve güzelliklergörmesi, yaşaması ve daha güzelinesahip olma arzusuna sahip olması mutlaka normatifbirgelişme olarak topluma çok ciddi manada yansıyacaktır.

 

DR. MEHMET BİREKUL

Yorum yapYorumlar

Henüz yorum yapılmamış!

Dr. Mehmet Birekul | Bir Köşede

Okunma

Tarih

OKUL VE YÖNETİM SANATI 363 23.12.2021 10:47:55
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ #2 166 21.11.2021 10:23:27
EĞİTİMDEFIRSAT EŞİTLİĞİ 216 21.10.2021 20:11:40
EĞİTİM SİSTEMİ VE GELECEK 203 19.09.2021 11:06:23
EĞİTİMDE DEĞERLER 271 20.08.2021 10:34:57
Fetö Örgüt Yapısı ve Eğitim Anlayışı 346 14.07.2021 10:19:16
NASIL BİR ÖĞRETMEN? 303 20.06.2021 10:15:08
EĞİTİMİN TEMELİ AİLE 278 20.05.2021 17:19:36
ÇARELER ÇARESİZLİKLERDEN DOĞAR 295 20.04.2021 23:15:41
TÜRKİYE’DE ARZU EDİLEN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM STRATEJİLERİ 2420 21.03.2021 13:20:16
BU SİSTEMLE NEREYE GİDİYORUZ? 2372 23.02.2021 11:20:44
Literatüre Yeni Bir Kavram ‘’Eğitim Mühendisliği’’ 2902 20.01.2021 11:07:47
SORUN BİZDE Mİ YOKSA BİZDEN DOĞANLARDA MI? 2460 21.12.2020 21:03:40


Anket

Yükleniyor...

NAMAZ VAKİTLERİ

Rss Bağlantıları

Sistem


İmer yayın organı


Bu web sitesi tamamen özgür yazılım araçları kullanılarak sanater tarafından yapılıp, yayınlanmaktadır. Konya kutu