Tam Kapanma Tedbirleri” Konulu Genelgemize Sıkça Sorulan Sorular

Tam Kapanma ile ilgili sorular.

29.04.2021 23:38, 2 hafta önce eklendi.
Tam Kapanma Tedbirleri” Konulu Genelgemize Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1. Yurtdışı aktarmalı uçuşlarla ilgili olarak yolcuların yurt içi bağlantı uçuşları ve diğer

seyahatlerini yapabilmeleri için seyahat izin belgesi almaları gerekli midir?

Cevap 1: Yurtdışı seyahatlerle ilgili herhangi bir kısıtlama/sınırlandırma bulunmamaktadır.

Bakanlığımızca yayımlanan 01.07.2020 tarih ve 10504 sayılı Genelgemizde de belirtildiği üzere

yurtdışı bağlantılı (geliş veya gidiş) uçakla seyahat edecek olan yolcuların yurtiçi aktarma

uçuşları ile ikametleri ile bağlantılarını (geliş/gidiş dahil) sağlayacakları diğer ulaşım

araçlarıyla (özel araç, otobüs, tren vb.) yapacakları seyahatlerde, yurtdışı uçuşlarını

belgelemek kaydıyla seyahat izin belgeleri almalarına gerek bulunmamaktadır.

Soru 2. Tam kapanma kararı öncesinde alınan otobüs biletleri için izin almak gerekli midir?

Cevap 2: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dönem içerisinde yapılacak her türlü

şehirlerarası seyahat izne tabi tutulacaktır. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının

başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup

olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekmektedir.

Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle 29 Nisan 2021

Perşembe günü saat 24.00’e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde)

seferine başlayacak olan otobüs yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecektir.

Soru 3. Tam Kapanma Döneminde sivil toplum kuruluşları yardım faaliyetlerini nasıl

sürdüreceklerdir?

Cevap 3: Ramazan ayı boyunca gıda kolisi ve yemek dağıtımı vb. gibi yardım faaliyeti yürüten

vakıf ve dernekler ile Vefa Sosyal Destek Grupları koordinesinde yapılan yardım faaliyetleri

devam edebilecek olup bu amaçla Valilik ve Kaymakamlıklara yapacakları başvurularda

faaliyetin kapsamı ile birlikte vakıf/dernek faaliyetine katılacak gönüllülerin bilgileri de

bildirilecektir.

Valilik/Kaymakamlıklar tarafından yapılacak değerlendirme ile şartları taşıdığı belirlenen

vakıf/dernek görevlileri, başvuru yapılan yer ve yardım faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla

sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Soru 4. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan tarihlerde il göç idaresi müdürlüklerinden

ikamet izni randevusu bulunan yabancılar kısıtlama kapsamında mıdır?

Cevap 4: Tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı tarihlerde il göç idaresi müdürlüklerinden

ikamet izni randevusu bulunan yabancılar, randevu tarihini gösterir e-ikamet başvuru/kayıt

formu (İstanbul ve Ankara illerinde randevu tarihini gösterir SMS/mail bilgisi de gereklidir) ve

pasaport/pasaport yerine geçen seyahat belgesiyle beraber kısıtlamaya tabi olmaksızın il göç

idaresi müdürlüğündeki randevusuna katılabileceklerdir.

Bahse konu muafiyet ikamet izni randevusunun zamanı ve il göç idaresi müdürlüğü ile ikamet

arasındaki güzergahla sınırlıdır.

Soru 5. Anneler Günü nedeniyle çiçekçi dükkânları kısıtlamalardan muaf olacaklar mıdır?

Cevap 5: Çiçek satışı yapan işyerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve

Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en

yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde,

10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir.

Soru 6. Kısıtlama süresince havalimanları, otogarlar ve tren garlarında bulunan işletmeler

açık olacak mıdır?

Cevap 6: Havalimanı, gar, liman, terminal gibi yerlerde bulunan işyerleri, kendi sektörleri için

belirlenen genel kurallara tabidirler.

Bu kapsamda belirli koşullara ve sürelere tabi olarak açık olabilecek olan yeme-içme yeri,

market gibi yerler, belirlenen süre ve koşullara uymak kaydıyla açık olabilecekler, diğer işyerleri

ise kapalı olacaklardır.

Soru 7. Son günü 30 Nisan 2021 Cuma günü olan SGK prim borçlarının ödenebilmesi için

herhangi bir muafiyet tanınacak mıdır?

Cevap 7: İşverenlerin, esnafın, genel sağlık, isteğe bağlı ve primini kendi ödeyen diğer

sigortalıların; 2021 yılı mart ayına ait sigorta primleri ile yapılandırılan SGK prim borçlarının

2.taksit ödemelerinin son tarihinin 30 Nisan 2021 olması nedeniyle, tam kapanmanın ilk günü

olan 30 Nisan 2021 Cuma günü prim borcunu ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer

sigortalılar durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa

çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır.

Soru 8. İleri yaş grubundaki kişiler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler

sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdırlar?

Cevap 8: Beslenme/temizlik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen ileri yaş grubundaki kişiler ile ağır

hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler; bakıma muhtaç kişinin sağlık raporunu ibraz

etmek ve muafiyet nedenine bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde sokağa

çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.

Soru 9. Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetleri şehirlerarası seyahat izni anlamına gelmekte

midir?

Cevap 9: Genelgemiz kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren her

türlü vasıtayla yapılacak olan şehirlerarası seyahatler, ancak zorunlu hallerin varlığı halinde

seyahat izin kurullarından izin alınması şartına tabidir.

Bu doğrultuda; muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olan (genel

niteliği bulunmayan) sokağa çıkma kısıtlamalarına dair muafiyeti bulunan kişilerin yapacakları

şehirlerarası seyahatleri de izne tabidir.

Soru 10. İkameti ve işyeri farklı şehirlerde olan işçiler şehirlerarası seyahat iznine tabi midir?

Cevap 10: Kişilerin ikamet ettikleri vilayetlerle çalıştıkları vilayetlerin farklı olduğu ve işe geliş

gidişin düzenli olarak günlük yapıldığı İstanbul-Gebze, İstanbul-Çorlu/Çerkezköy,

İstanbul/Yalova, İzmir-Manisa, Kütahya-Uşak ve benzeri sınır/komşu olan illerde, İl Hıfzıssıhha

Kurullarının bu konuda alacakları kararlar doğrultusunda işçi servisleri ile yapılan yolcu

taşımacılığı faaliyetleri şehirlerarası seyahat iznine tabi olmaksızın yapılabilecektir.

Soru 11: Kurumlar Vergisi ödemeleri için 30 Nisan 2021 Cuma günü vergi mükelleflerine

borçlarını ödeyebilmeleri için herhangi bir muafiyet tanınacak mıdır?

Cevap 11: Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın ilk günü

olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara

gidecek olan vergi mükellefleri vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda

alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetimlerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme

yapılacak banka güzergâhında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf

tutulacaktır.

Soru 12. Tam kapanma kararı öncesinde alınan yurt içi uçak biletleri için izin almak gerekli

midir?

Cevap 12: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dönem içerisinde yapılacak her türlü

şehirlerarası seyahat izne tabi tutulacaktır. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının

başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup

olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekmektedir.

Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle, 29 Nisan 2021

Perşembe günü saat 24.00’e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde)

seferine başlayacak olan uçak yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecektir.

Soru 13. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı süre içerisinde avukatlar faaliyetlerini

nasıl yürüteceklerdir?

Cevap 13: Genelge’nin ekinde yer alan “Muafiyet Yerler ve Kişiler” Listesinin 33 üncü ve 34

üncü maddeleri uyarınca yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların ve

avukat stajyerlerinin; sokağa çıkma kısıtlaması süresince bulundukları şehir içinde ve zorunlu

hallerde bürolarına, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk birimlerine, resmî

kurumlara, noterliklere gitmeleri herhangi bir kısıtlamaya tabii değildir.

Soru 14. Sokağa çıkma kısıtlama süresince turkuaz basın kartı sahibi basın mensuplarının

görev icabı yapmaları gereken şehirlerarası seyahatleri izne tabi midir?

Cevap 14: Turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensuplarının görevleri gereği yapacakları

şehirlerarası seyahatlerinde, kontrol esnasında turkuaz basın kartlarını ve kurumlarınca

düzenlenen görev belgelerini ibraz etmek kaydıyla seyahat izin belgesi almalarına gerek

bulunmamaktadır.

Soru 15. Yük ve yolcu taşımacılığında görevli kişiler (şoför, muavin, hostes vb.) şehirlerarası

seyahat için izin almak zorunda mıdır?

Cevap 15: Yürütülen faaliyetin doğası gereği şehirlerarası seyahati zorunlu olan ve

Genelgemizde muafiyet tanınan taşımacılık, kargo, lojistik, nakliye vb. faaliyetlerinde bulunan

ve e-başvuru sitemi üzerinden görev belgesi almış olan şoför, muavin, hostes gibi görevlilerin,

yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlarla şehirlerarası seyahatleri için ayrıca Seyahat İzin

Belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Yorum yapYorumlar

Henüz yorum yapılmamış!

Diğer haberler

Yazarlar

Dr. Mehmet Birekul | Bir Köşede Dr. Mehmet Birekul | Bir Köşede
ÇARELER ÇARESİZLİKLERDEN DOĞAR
Osman Avanoğlu Osman Avanoğlu
KADİR GECESİ


Anket

Yükleniyor...

NAMAZ VAKİTLERİ

Rss Bağlantıları

Sistem


İmer yayın organı


Bu web sitesi tamamen özgür yazılım araçları kullanılarak sanater tarafından yapılıp, yayınlanmaktadır. Konya havadan çekim, Dinar Sürücü Kursu, Konyada Tadilat