NAR Projesi Yayın Kuruluş şiddete karşıhaberlerbekliyor

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ninHollandaKrallığıBüyükelçiliğiİnsanHaklarıProgramıdesteğiilebaşlayan

24.12.2021 15:13, 5 ay önce eklendi.
NAR  Projesi Yayın Kuruluş şiddete karşıhaberlerbekliyor

 ‘Kadınve LGBTİ+ Odaklı ŞiddeteKarşıİletişimProjesi-NAR Projesi’ telifdestekprogramıbaşladı. 9 EylülGazetesi’ndeyayınlanan ilk teliflihaber Deniz Uçar’ınhaberioldu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ninHollandaKrallığıBüyükelçiliğidesteğiilebaşlayan ‘Kadınve LGBTİ+ OdaklıŞiddeteKarşıİletişimProjesi-NAR Projesi’ gazetecieğitimleritamamlandı. İzmir, ManisaveMuğla’dan 45 gazeteci, iletişimfakültesiöğrencilerivesiviltoplumkuruluşlarınıntemsilcilerininkatıldığı30 saatliktoplumsalcinsiyetodaklıeğitimler 11 Aralıktarihindetamamlandı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde, projetelifprogramıkapsamındahabervebelgesellerindeğerlendirilmesiiçin Nar projesiyayınkuruluoluşturuldu. DeneyimligazetecivebelgeselcilerinyeraldığıyayınkurulundaProf.Dr.Sevda Alankuş, BerrinTuncel, HülyaDinçel, ZekiyeErgünve Salih Soysalyeralıyor.  İlk toplantısınıİzmir Gazateciler Cemiyeti BaşkanıDilekGappiveBaşkanYardımcısı Semih Aksoy katılımıylagerçekleştirenyayınkurulu, başvurudabulunanhaberlerideğerlendirdi.

Nar Projesihabergrubueğitmeni Evrim Kepenek’ingazetecileredanışmanlıkyaptığıprojekapsamındayayınkurulundangeçenhaberleretelifdesteğiverilmeyebaşlandı. 9 EylülGazetesi’ndeyayınlanan ilk Nar Projesihaberi Deniz Uçar’ın“Genç LGBTİ Derneğin’ndenayrımcılığakarşıkampanya” haberioldu. https://www.dokuzeylul.com/nar-projesi/genc-lgbti-derneginden-ayrimciliga-karsi-kampanya-h197905.html

İzmir Gazeteciler Cemiyeti BaşkanıDilekGappi, ‘NAR- Kadınve LGBTİ+ OdaklıŞiddeteKarşıİletişimProjesi’ ileşiddetekarşıfarkındalıkoluşturarak, medyadatoplumsalcinsiyeteşitliğidiliniyaygınlaştırmayaçalıştıklarınıbelirtti, 45 gazetecinin 30 saatlikeğitimaldıklarınıkaydedenGappi, Nar Projesikapsamındaşiddetinmedyadayeralışbiçiminidönüştürerek, olumluörnekleride öneçıkaracaklarınıbelirtti.

‘Kadınve LGBTİ+ OdaklıŞiddeteKarşıİletişimProjesi-NAR Projesi’telifprogramıkapsamında İzmir, Manisa, Muğla’dayaşayangazetecilerinyönlendirdiğiözgünhaberler 9 EylülGazetesive web sitesindeyayınlanacak. Projekapsamındaayda 6 habere telifverilecek.

 

 

Anahtar Kelimeler:

Yorum yapYorumlar

Henüz yorum yapılmamış!

Diğer haberler

YazarlarAnket

Yükleniyor...

NAMAZ VAKİTLERİ

Rss Bağlantıları

Sistem


İmer yayın organı


Bu web sitesi tamamen özgür yazılım araçları kullanılarak sanater tarafından yapılıp, yayınlanmaktadır. Konya kutu