İstanbul’daki Ulaşım Zirvesinde Erzurum’un Projelerine Yoğun İlgi

İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafındanİ stanbul’dadüzenlenen

10.03.2022 20:49, 4 ay önce eklendi.
İstanbul’daki Ulaşım Zirvesinde Erzurum’un Projelerine Yoğun İlgi

“BüyükşehirBelediyeleriUlaşımSorunlarıveÇözümleriKoordinasyonveDeğerlendirmeÇalıştayı”ndaErzurum’unulaşımprojeleriyoğunilgigördü.UlaşımÇalıştayı, TBMM 22. ve 26. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekiliveaynızamanda İstanbul TicaretÜniversitesiUlaştırmaSistemleriUygulamaveAraştırmaMerkezMüdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nınbaşkanlığındagerçekleşti. Erzurum BüyükşehirBelediyesiUlaşımDaireBaşkanı Abdulgafur Yeniay’ın da katıldığıulaşımzirvesindeBüyükşehirBelediyelerininortayakoyduğubaşarılıulaşımprojeleriveulaşımsorunlarıgörüşüldü.UlaşımDaireBaşkanı Yeniay, “ÇalıştayımızdailimizdedeğişimvedönüşümünöncüsüolanBüyükşehirBelediyeBaşkanımızSayın Mehmet Sekmen’inilimizdegerçekleştirdiğiulaşımprojelerinitektekanlattık” dedi. Yeniay, toplantıdaulaşımplanlamastratejileri, gelişenulaşımsistemleriuygulamaları, ulaşımsistemlerifinansmanyöntemleri, büyükşehirbelediyelerininmevzuattankaynaklanansorunlarveçözümönerileriiletrafikgüvenliğikonularıüzerindefikiralışverişindebulunduklarınıbildirdi.

PROF. DR ILICALI: “ETKİN BİR ULAŞIM İÇİN

KURUMLARARASI GÜÇLÜ KOORDİNASYON ŞART”

İstanbul TicaretÜniversitesiUlaştırmaSistemleriUygulamaveAraştırmaMerkezMüdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, konuylailgiliyaptığıdeğerlendirmede, şunlarıkaydetti: “Hızladeğişenteknolojikdeğişimlereadaptasyonvemevcutaltyapılarındönüşümü, yerelyönetimleraçısındanbelirlimaliyetlergetirmektedir. Yeninesilulaşımaraçlarınınvealtyapısistemlerinintedarikivegeliştirilmesiiçinmerkeziveyerelyönetimleringüçlübirkoordinasyoniçindeçalışmasıvebusüreçlerdeyerelyönetimlerindesteklenmesiamaçlanmalıdır.Kurulacakbugüçlükoordinasyonilemevcutekonomikkoşullardikkatealınarakmerkeziyönetimin, kullanıcılariçinuygunmaliyetlibirulaşımsistemineerişiminisağlamakiçinyerelyönetimlereolanmevcutdestekleriniartırmasısağlanmalıdır.Sonuçolarak; merkeziyönetimveyerelyönetimarasındagüçlübirkoordinasyonunsağlandığı, ulaşım-trafikkonularındakiyasaldüzensizlikleringiderildiği, trafikgüvenliğikapsamında son teknolojininkullanıldığıveböyleceplanlamayaenuygun, çevreci, trafikkazariskienazsistemlerintercihedildiği, adaptifkavşakuygulamalarıylatrafiksıkışıklığınınbüyükölçekteyaşanmadığıbirulaştırmasistemiamaçlanmaktadır. Birçoksorununtartışıldığıveönemlikararlarınalındığıçalıştayınsonuçlarınınizlenmesi, benzerçalışmalarladesteklenecekyolharitasıoluşturulmasıiçinÇalıştayDüzenlemeKuruluyapısının, yenikatılımcılarilegenişletilerek ‘İzlemeKurulu’halinedönüştürülmesikararlaştırılmıştır.”

 

Anahtar Kelimeler: İstanbulErzurum

Yorum yapYorumlar

Henüz yorum yapılmamış!

Diğer haberlerAnket

Yükleniyor...

NAMAZ VAKİTLERİ

Rss Bağlantıları

Sistem


İmer yayın organı


Bu web sitesi tamamen özgür yazılım araçları kullanılarak sanater tarafından yapılıp, yayınlanmaktadır. Konya kutu